email me
Copyright © 2007/2008 multipiano.com
email me
concertinotown.com
Jak poruszać się w Galerii

Kliknij na interesujący lenk: "video" - filmy, "library" - teksty, "audio" - nagrania dźwiękowe,
"pictures" - zdjęcia/grafika.
W ten sposób otwierasz zintegrowaną fiszkę tematyczną w czterech językach : angielskim, francuskim, szwedzkim i polskim.
Fiszka zawiera spis oryginalnych produkcji. Wybierz i kliknij. Tłumaczenia w pozostałych 3 językach pojawią się automatycznie w okienkach pop up.
Możesz nimi wygodnie operowac albo je zamknąć. Powróca zawsze jeśli odświeżysz
przeglądarkę.