library
library
MultiPiano
Anna von Zweigbergk, 2002-05-03
http://www.multipiano.com/

Spis treści

Metoda online Multipiano dla uczniów i dla nauczycieli

Zindywidualizowana metoda nauczania gry na fortepianie została wypracowana przez pianistkę i nauczycielkę fortepianu Annę von Zweigbergk. Metoda Multipiano jest wynikiem wieloletnich studiów poświęconych multimediom oraz doświadczeń z pracy pedagogicznej tej nauczycielki, której lekcje prywatne a następnie założona przez nią szkoła Concertino Internationella Konsertskolan w Sztokholmie cieszyły się ogromnym powodzeniem w latach 80/90-tych. Anna von Zweigbergk jest członkiem wielu związków i stowarzyszeń międzynarodowych, w tym członkiem SPPF (Związek Nauczycieli Fortepianu w Szwecji) i EPTA (Międzynarodowy Związek Nauczycieli Fortepianu). Anna von Zweigbergk mieszka obecnie w Brukseli, skąd kieruje pracami nad szkołą muzyczną online Concertinotown.

Multipiano jest ulepszoną wersją wideowej szkoły fortepianowej "Annas videopianoskola" skrótowo AVP, której prototyp pokazywano już w roku 1987 na targach wynalazców w Sztokholmie jako przykład twórczego współdziałania techniki i sztuki oraz zastosowania techniki wideowej w celach dydaktycznych. Prototyp został zrealizowany przez autorkę w celach wyłącznie dydaktycznych i badawczych. Przyświecała tym celom chęć osiągnięcia lepszych wyników w pracy z uczniami oraz fascynacja możliwością pozawerbalnej eliminacji błędów w pierwszej najważniejszej fazie budowania podstaw pianistycznych ucznia, a również chęć udokumentowania tej metody pracy przy pomocy kamery wideowej.

Możliwość osobistego demonstrowania przez nauczyciela elementów pianistycznych, ćwiczeń technicznych ustawiających rękę oraz prawidłową postawę pianisty, elementy interaktywne oraz praca z amatorską kamerą wideową byly zatem przedmiotem jej szczególnego zainteresowania.

"Chodziło mi nie tylko o udokumentowanie metody, ale widziałam w kamerze wideowej przyszłe narzędzie pracy nauczyciela. Uczeń dostawał kasetę-lekcję i w ten sposób dysponował niczym niezakłóconym dostępem do istotnych instrukcji demonstrowanych przeze mnie osobiście tak jak podczas lekcji, z tą różnicą, że lekcję zabierał ze sobą do domu."

Metoda Anny von Zweigbergk nie powstała na gruncie komercjalnym i nigdy nie pretendowała do porównań z produktami dostępnymi w otwartej sprzedaży. Mogą to być bardzo inspirujące gry i zabawy dydaktyczne, lepsze i gorsze, ale nie należy ich utożsamiać z metodami nauczania. W naszej definicji nauczania nie ma metody bez nauczyciela i nie jest naszym celem jego wyeliminowanie.

Metoda Multipiano jest dynamiczna jak każda twórczość z elementami improwizacji, dlatego też metoda Multipiano jest profesjonalnym narzędziem pracy w rękach zawodowego nauczyciela a nie na odwrót. Co więcej, proponujemy naszą metodę i współpracę jedynie zainteresowanym zawodowym nauczycielom, którzy zostali przeszkoleni do tej pracy.

Podczas wieloletniego jej testowania, uczniowie AVP uwielbiali ćwiczenia i robili nadzwyczajne postępy. Licencjonowani nauczyciele zostają przygotowani do tych nowych i nieoczekiwanych efektów i będą potrafili je wykorzystać w dalszej pracy z uczniem.

Dzisiejsza Metoda Multipiano jest dostosowana do pracy online z uczniami albo offline w wersji CD-ROM/DVD. W dobie superszybkiego Internetu coraz powszechniejsze będą szkoły online. Potrzebne więc są adekwatne metody pracy dla uczniów i nauczycieli stosujące digitalne wideo, ulepszone metody wideokonferencji, technik komunikacyjnych i komputerowych.

Wraz z nastaniem epoki nauczania online rzucamy wyzwanie anonimowości i kryjącej się tam niekompetencji, a izolację socjalną tak groźną w zawodzie pianisty chcemy zamienić w platformę otwartą dla wszystkich. Dlatego też Concertinotown jest taką platformą otwartą dla uczniów, nauczycieli, rodziców, artystów oraz miłośników muzyki. Multipiano może służyć nawet jako materiał autodydaktyczny dla początkujących. Jeśli studiujący uczeń napotka na trudności może zawsze zwrócić się o kompetentną pomoc znajdującą się w Concertinotown. Natomiast nasze gwarancje nie działają ze zrozumiałych powodów w przypadkach "stosowania metody Multipiano" przez niekompetentnych "nauczycieli" nie posiadających odpowiedniego przygotowania.

Metoda online Multipiano dla uczniów

1. Charakterystyka
Zawartość proponowanego przez nas pakietu metodycznego jest dostosowana indywidualnie do każdego ucznia, który w ten sposób może efektywnie studiować w miarę swoich ambicji, zdolności i możliwości bez niepotrzebnego stressu, wykorzystując najlepsze strony własnej osobowości i talentu.

2. Wlasne web-studio
Każdy student posiada własne web-studio (aplikacja internetowa) dla swoich wyłącznych potrzeb. Tutaj znajduje się m.in. informacja o aktualnym kursie, status studenta użytkownika, online pomoc techniczna, online konsultanci Multipiano, biblioteka, moduły, poczta elektroniczna, bezpośrednie linki ze sklepami muzycznymi itp.

3. Centrala nowości systemowych
Informacje o nowych wersjach, narzędziach itp. są przesyłane do wszystkich użytkowników automatycznie. Jeśli zachodzi potrzeba proponuje się kursy bezpłatne dla członków.

4. Motywacja
Uczniowie otrzymują via e-mail regularne przypomnienia motywujące oraz zaproszenia na ciekawe imprezy wspomagające ich motywację do ukończenia kursów.

5. Pomoc online
Codziennie w godzinach od 08.30 do 17.00 można dzwonić do nauczyciela dyżurnego i otrzymać pomoc. Nauczyciele odpowiadają także via e-mail. Starannie opracowany indeks oraz czat będą pomocne w rozwiązywaniu doraźnych problemów.

6. Informacja zwrotna
Nasi uczniowie regularnie są proszeni o ocenę naszych kursów i nauczycieli. Wyniki tych sondaży będą publikowane jako zestawienie.

7. Języki
Nasi nauczyciele uczą w językach angielskim, francuskim, szwedzkim i polskim, które są ich pierwszym lub drugim językiem. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ucznia ani nauczyciela. Przykładowo, polskojęzyczny nauczyciel, mieszkający w Londynie, może udzielać lekcji polskojęzycznemu uczniowi mieszkającemu w Nowym Yorku, czy w Brukseli.

8. Egzaminy
Każdy ukończony moduł jest testowany. W ten sposób student upewniony zostaje o osiągnięciu danego etapu nauki i umiejętności. Jeśli końcowy test kursu jest zaliczony przynajmniej na 7 w skali (1-10) otrzymuje student dyplom.

9. Nasze gwarancje
Gwarantujemy naszym uczniom najlepszych nauczycieli Multipiano. Posiadają oni wymagane wykształcenie muzyczne oraz dodatkowo licencję nauczyciela Multipiano. Oznacza to, że uczą według metody, którą uznają za własną.

10. Technika i bezpieczeństwo

Dzięki temu ujednoliceniu podstawy metodycznej uczniowie nasi mogą mieć dowolną ilość konsultacji u wszystkich naszych pedagogów, pracować z wybranymi przez siebie konsultantami, nawet kilkoma równolegle i w ten sposób robić niezwykle szybkie postępy. Jest to jedna z głównych innowacji w Concertinotown na którą stawiamy. Konsultacje indywidualne live są prowadzone według naszej oryginalnej techniki studyjnej zabiegającej o najwyższy współczynnik bezpieczeństwa oraz jakości pedagogicznej.

Wszyscy uczestnicy obowiązują się do przestrzegania międzynarodowych reguł bezpieczeństwa w Internecie, którego tekst adaptujemy za: EUN Community Member Conduct Guidelines.

11. Laboratorium Muzyczne
Laboratorium Muzyczne w Concertinotown jest otwarte dla wszystkich i wolne od wszelkich opłat.

Metoda online Multipiano dla nauczycieli

1. Licencjonowany nauczyciel Multipiano
zostaje zatrudniony na podstawie umowy ze szkołą muzyczną online - Concertinotown. Nauczyciel Multipiano posiada w Concertinotown stronę (webstudio) dla swojej prezentacji oraz dostęp do studia online i materiałów Multipiano bezpośrednio w swoim komputerze.

Nauczyciele są ekonomicznie i profesjonalnie zainteresowani w ochronie praw autorskich Multipiano, mając udział w zyskach ze sprzedanych egzemplarzy Metody Multipiano.

2. Laboratorium Muzyczne
w szkole muzycznej online Concertinotown jest otwarte dla wszystkich i wolne od wszelkich opłat. Proponujemy wszystkim, w tym również szkołom, zabawowy system budowania wiedzy muzycznej i oryginalną naukę nut, udział w konkursach i projektach, pomoce szkolne i forum.

Nauczyciele muzyki zatrudnieni w szkołach, którym podoba się nasza metoda, mogą także starać się o licencję Multipiano, a nasze Laboratorium Muzyczne uczynić własnym w swojej szkole.

Multipiano metodą przyszłości

Metoda Multipiano zapewnia prawidłowe i szybkie postępy uczniów. Nauczyciele i uczniowie tworzą zespół, dzięki czemu mogą współpracować w najszerszym zakresie. Widzimy w Internecie możliwości integrujące i zapobiegające izolacji. Cenimy je i będziemy je rozwijać. Język muzyki jest środkiem komunikacji i ekspresji ludzkiej ponadkulturowym i niezależnym od barier.

Obecnie naukę w Concertinotown prowadzi się w czterech językach, ale naszym celem jest ustawiczne rozszerzanie oferty językowej.

Naszą dewizą jest ochrona i rozwój wolnego zawodu nauczyciela muzyki na równi z innymi nauczycielami zatrudnionymi w szkołach oraz zrównanie go w prawach do uczestniczenia w rozwoju ICT. Jesteśmy tu dzisiaj i będziemy potrzebni w przyszłości.start
Galeria
Recepcja