Projekt
Projektet
"Once upon a time, there was an incredibly beautiful town called Concertino.
It was not a usual town, but a virtual town, a magic town where everybody and everything was music.
People were singing and playing different instruments, and even the birds were able to sing from notes..."
Emil and Fanny are your guides in this marvellous town, proposing joint musical activities, composing music and playing in group. You can also view two music videos: Concertino and The EF-song. Our fantastic virtual piano can be used anywhere, providing there is a computer with access to the Internet, at home or in school.

Copyright © 2010 multipiano.com
Welcome to an international happening


CS-Internet - projektbeskrivning

CS-Internet på Concertinotown.com är en webbapplikation som gör det möjligt för alla elever i åldrarna 6 till 10 år att lära sig musikgrunder (notation, spela individuellt på ett virtuellt piano, spela i ensemble i olika musikstilar, lära sig att använda dator i musikstudier, samarbeta på Internet, även internationellt, då kursen är upplagd som en fritt tillgänglig öppen saga), enskilt eller i grupp. Detta som ett alternativ till traditionell undervisning.

CS-Internet (Pilot) är ett försök, där ett begränsat antal användare, både skolklasser och enskilda elever samt lärare, deltar. Om det faller väl ut är ambitionen att ge ut Europas första introduktion till e-musikskola för skolbarn i fyra språkversioner (svenska, engelska, franska och polska).
 
CS är en inledning till den virtuella pianoskolan Multipiano, som redan finns som pedagogiskt testad prototyp och som ska introduceras på Concertinotown. com online music school.


Le projet
The project
email me
Add this page to your favorites.
concertinotown.com